Tłumaczenia przysięgłe

Dlaczego tłumaczenie poświadczone jest droższe

Mogłoby się wydawać, że tłumaczenia zwykłe oraz poświadczone mają taką samą cenę. Jednak tak nie jest. Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumaczenia przysięgłe wykonywane są przez tłumacza przysięgłego. Tego rodzaju usługę rozlicza się według strony liczącej 1125 znaków ze spacjami. Natomiast tłumaczenia zwykłe według strony 1600 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia poświadczone mają zawsze formę papierową oraz opatrywane są okrągłą pieczęcią i podpisem tłumacza. Tłumacz ten musi dodatkowo opisać i przetłumaczyć wszystkie pieczęci, stemple, znaki graficzne jak również dopiski odręczne. Dlatego z tak przetłumaczonego dokumentu otrzymamy znacznie więcej znaków niż w przypadku zwykłego tłumaczenia. W efekcie za tłumaczenie poświadczone płacimy więcej. Jednakże warto podkreślić, że tak sporządzone dokumenty posiadają moc prawną w odróżnieniu od tłumaczeń zwykłych.

Tłumaczenie przysięgłe zazwyczaj sporządzane jest na podstawie oryginalnego dokumentu, który powinien zostać tłumaczowi okazany. W uzasadnionych przypadkach oryginał tłumaczonego dokumentu może zostać okazany przy odbiorze tłumaczenia. W przypadku braku takiego oryginału tłumaczenie może być także sporządzone z odpisu dokumentu, który to fakt tłumacz odnotowuje w formule poświadczenia.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo tłumaczenia przysięgłe z języków: norweski, szwedzki, duński, angielski.

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę oraz sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym, a także sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura itp.). Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.

Tekst pochodzi ze stron Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz_przysi%C4%99g%C5%82y