Tłumaczenia – język węgierski

flag-huTłumaczymy z języka węgierskiego i na węgierski dokumenty zwykłe oraz urzędowe, tj. wymagające tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego).

Wykonujemy trzy główne rodzaje tłumaczeń:

Tłumaczenia zwykłe, tj. wykonywane na użytek własny Klienta, jak np. osobista korespondencja, artykuły prasowe, CV, strony internetowe itp.;
Tłumaczenia przysięgłe – tłumaczenia dokumentów prawnie wiążących, jak akty notarialne, wyroki sądowe, pełnomocnictwa, dokumenty identyfikacyjne, pisma urzędowe, umowy i szereg innych. Takich tłumaczeń dokonuje wyłącznie tłumacz wpisany do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości – t.j. osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i właściwe uprawnienia;
Tłumaczenia specjalistyczne – wymagające od tłumacza szerokiej znajomości słownictwa fachowego z obszaru, którego dotyczą, np. rozmaitych gałęzi technicznych, medycyny, prawa, finansów, nauk ścisłych, informatyki i szeregu innych.

Poniżej wybierz interesujący Cię rodzaj tłumaczenia:

Dokumenty
i korespondencja urzędowa
Teksty zwykłe
i specjalistyczne
Teksty uwierzytelniane
przez tłumacza przysięgłego