Tłumaczenia – język szwedzki

flag-seTłumaczymy z języka szwedzkiego i na szwedzki dokumenty zwykłe oraz urzędowe, to jest wymagające tłumaczenia przysięgłego.

Polecamy trzy główne rodzaje tłumaczeń:

Tłumaczenia zwykłe, tj. wykonywane na użytek własny Klienta, jak na przykład osobista korespondencja, artykuły prasowe, CV, strony internetowe itp.;
Tłumaczenia przysięgłe – są to tłumaczenia dokumentów prawnie wiążących, jak akty notarialne, wyroki sądowe, pełnomocnictwa, dokumenty identyfikacyjne, pisma urzędowe, umowy, jak również szereg innych. Tego rodzaju tłumaczeń dokonuje wyłącznie tłumacz wpisany do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości – to jest osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i właściwe uprawnienia;
Tłumaczenia specjalistyczne – wymagające od tłumacza szerokiej znajomości słownictwa fachowego z obszaru, którego dotyczą, np. rozmaitych gałęzi technicznych, medycyny, prawa, finansów, nauk ścisłych, informatyki.

Poniżej wybierz interesujący Cię rodzaj tłumaczenia:

Dokumenty
i korespondencja urzędowa
Teksty zwykłe
i specjalistyczne
Teksty uwierzytelniane
przez tłumacza przysięgłego