Tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego – język duński

flag-dkTego rodzaju przekładu dokonuje tłumacz przysięgły. Tłumacz przysięgły języka szwedzkiego to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie różnych dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Zasady dotyczące tłumaczeń uwierzytelnionych określa ustawa o tłumaczu przysięgłym. Między innymi określa, że strona uwierzytelniona składa się z 1125 znaków ze spacjami. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia. Tłumacz nadaje również numer repertorium, pod którym odnotowuje dane dotyczące wydanego tłumaczenia. Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność za zgodność tłumaczenia z dokumentem oryginalnym lub kopią przedstawionego mu dokumentu.

Wyceń tłumaczenie ⇒

 

Tłumaczenia przysięgłe wymagane są zwykle w instytucjach państwowych: urzędy, sądy, prokuratury. Dlatwego warto sprawdzić czy koniecznie musimy posiadać tłumaczenie uwierzytelnione. Często może to być tylko tłumaczenie zwykłe, a jest ono nieco tańsze, ponieważ strona rozliczeniowa wynosi już zwyczajowo około 1500 znaków.
Najczęściej tłumaczone dokumenty uwierzytelnione:

 • tłumaczenia świadectw i dyplomów,
 • tłumaczenie uprawnień, certyfikatów, zaświadczeń, świadectw pracy,
 • tłumaczenia dokumentów ubezpieczeniowych,
 • tłumaczenia aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • tłumaczenia umów zakupu samochodu oraz dowodów rejestracyjnych,
 • tłumaczenia sprawozdań finansowych,
 • tłumaczenia wyciągów bankowych,
 • tłumaczenia dokumentów sądowych,
 • tłumaczenia dokumentów kościelnych, np. świadectwa chrztu,
 • tłumaczenia opinii, zaświadczeń, etc.
 • tłumaczenia dokumentów medycznych.