Tłumaczenia – język duński

flag-dkTłumaczymy z języka duńskiego i na duński dokumenty zwykłe oraz urzędowe, czyli wymagające tłumaczenia uwierzytelnionego.

Oferujemy trzy główne rodzaje tłumaczeń:

Tłumaczenia zwykłe, tj. wykonywane na użytek własny osoby zlecającej, jak np. osobista korespondencja, artykuły prasowe, CV, strony internetowe itp.;
Tłumaczenia przysięgłe – tłumaczenia dokumentów prawnie wiążących, jak akty notarialne, wyroki sądowe, pełnomocnictwa, dokumenty identyfikacyjne, pisma urzędowe, umowy i szereg innych. Takich tłumaczeń dokonuje wyłącznie tłumacz wpisany do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości – to znaczy osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i właściwe uprawnienia;
Tłumaczenia specjalistyczne – tego rodzaju dokumenty wymagają od tłumacza szerokiej znajomości słownictwa fachowego z obszaru, którego dotyczą, na przykład rozmaitych gałęzi technicznych, prawa, finansów, medycyny, nauk ścisłych, informatyki oraz szeregu innych.

Poniżej wybierz interesujący Cię rodzaj tłumaczenia:

Dokumenty
i korespondencja urzędowa
Teksty zwykłe
i specjalistyczne
Teksty uwierzytelniane
przez tłumacza przysięgłego