Tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego – język angielski

flag-gbTego typu przekładu dokonuje tłumacz przysięgły. Tłumacz przysięgły języka szwedzkiego to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów, może również poświadczać tłumaczenia lub odpisy wykonane przez inne osoby.

Zasady dotyczące tłumaczeń uwierzytelnionych określa ustawa o tłumaczu przysięgłym. Między innymi znaleźć tam można informację odnośnie wielkości strony uwierzytelnionej, składa się ona z 1125 znaków ze spacjami. Tłumacz przysięgły do uwierzytelnienia używa pieczęci zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia. Tłumacz nadaje również numer repertorium, pod którym odnotowuje dane dotyczące wydanego dokumentu. Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność za zgodność wykonanego tłumaczenia z oryginałem lub kopią przedstawionego mu dokumentu.

Wyceń tłumaczenie ⇒

 

Tłumaczenia przysięgłe wymagane są zwykle w instytucjach państwowych: urzędy, sądy, prokuratury. Warto się zawsze upewnić czy musimy posiadać tłumaczenie uwierzytelnione. Często jest tak, że tylko wystarczy tłumaczenie zwykłe, a jest ono nieco tańsze, gdyż strona rozliczeniowa wynosi już zwyczajowo około 1500 znaków.
Najczęściej tłumaczone dokumenty uwierzytelnione:

 • tłumaczenia świadectw i dyplomów,
 • tłumaczenie uprawnień, certyfikatów, zaświadczeń, świadectw pracy,
 • tłumaczenia dokumentów ubezpieczeniowych,
 • tłumaczenia aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • tłumaczenia umów zakupu samochodu oraz dowodów rejestracyjnych,
 • tłumaczenia sprawozdań finansowych,
 • tłumaczenia wyciągów bankowych,
 • tłumaczenia dokumentów sądowych,
 • tłumaczenia dokumentów kościelnych, np. świadectwa chrztu,
 • tłumaczenia opinii, zaświadczeń, etc.
 • tłumaczenia dokumentów medycznych.