Oferta

Oferta naszego biura obejmuje usługi związane z tłumaczeniem zarówno zwykłych dokumentów, jak i dokumentów urzędowych wymagających tłumaczenia przysięgłego.

Nasza oferta obejmuje tłumaczenia:

  • Tłumaczenia zwykłe: są to tłumaczenia wykonywane na użytek własny Klienta, przykładowo może to być osobista korespondencja, artykuły prasowe, CV, strony internetowe itp.
  • Tłumaczenia przysięgłe: to tłumaczenia dokumentów prawnie wiążących, jak akty notarialne, wyroki sądowe, pełnomocnictwa, dokumenty identyfikacyjne, pisma urzędowe, umowy i szereg innych. Takich tłumaczeń dokonuje wyłącznie tłumacz wpisany do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości – to jest osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i właściwe uprawnienia. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe z języków: norweski, szwedzki, duński, angielski.
  • Tłumaczenia specjalistyczne: ten rodzaj tłumaczeń wymaga od tłumacza szerokiej znajomości słownictwa fachowego z obszaru, którego dotyczy usługa, na przykład z rozmaitych gałęzi technicznych, medycyny, prawa, finansów, nauk ścisłych, informatyki i szeregu innych.

Podejmujemy się również ustnych tłumaczeń konsekutywnych, przykładowo: językowej obsługi spotkań towarzyskich, biznesowych, rozmów konferencyjnych, szkoleń firmowych czy negocjacji telefonicznych.

Wybierz język: